2018 PanMan Trading EOOD

PanMan Trading FAQ

Тук можем да ви помогнем да намерите правилния  знак за вашата конкретна нужда.

Въпрос?

Какво е фотолуминисцентен материал?

Отговор:

PФотолуминисцентният материал притежава свойството да абсорбира светлина от всеки източник на топлинна енергия, и в случай на токово прекъсване той излъчва погълнатата светлина .

Въпрос?

Опасна ли е за хората и най-вече за децата?

Отговор:

Не.Не е опасна за никого.

Въпрос?

Имам ли нужда от някакво електричество за да заредя фотолуминисцентния материал?

Отговор:

За самия материал , не, но в дадената зона вие трябва да имате нормален източник на светлина така,че във случай на токово прекъсване, фотолуминисцентния материал ще свети.
 2018 PanMan Trading EOOD

PanMan Trading FAQ

Тук можем да ви помогнем да

намерите правилния  знак за

вашата конкретна нужда.

Въпрос?

Какво е фотолуминисцентен материал?

Отговор:

PФотолуминисцентният материал притежава свойството да абсорбира светлина от всеки източник на топлинна енергия, и в случай на токово прекъсване той излъчва погълнатата светлина .

Въпрос?

Опасна ли е за хората и най-вече за децата?

Отговор:

Не.Не е опасна за никого.