© 2018 PanMan Trading EOOD

PanMan Trading FAQ

Тук можем да ви помогнем да намерите правилния  знак за вашата конкретна нужда.

Въпрос?

Какво е фотолуминисцентен материал?

Отговор:

PФотолуминисцентният материал притежава свойството да абсорбира светлина от всеки източник на топлинна енергия, и в случай на токово прекъсване той излъчва погълнатата светлина .

Въпрос?

Опасна ли е за хората и най-вече за децата?

Отговор:

Не.Не е опасна за никого.

Въпрос?

Имам ли нужда от някакво електричество за да заредя фотолуминисцентния материал?

Отговор:

За самия материал , не, но в дадената зона вие трябва да имате нормален източник на светлина така,че във случай на токово прекъсване, фотолуминисцентния материал ще свети.
© 2018 PanMan Trading EOOD

PanMan Trading FAQ

Тук можем да ви помогнем да

намерите правилния  знак за

вашата конкретна нужда.

Въпрос?

Какво е фотолуминисцентен материал?

Отговор:

PФотолуминисцентният материал притежава свойството да абсорбира светлина от всеки източник на топлинна енергия, и в случай на токово прекъсване той излъчва погълнатата светлина .

Въпрос?

Опасна ли е за хората и най-вече за децата?

Отговор:

Не.Не е опасна за никого.